ข้อมูล ร.ล.มกุฎราชกุมาร

  

        กองทัพเรือได้รับอนุมัติงบประมาณพัฒนากำลังรบทางเรือให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตามแผนป้องกันประเทศ โดยการจัดหาเรือรบประเภทพิฆาตคุ้มกัน หรือเรือฟริเกต ซึ่งเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเรือ

          กองทัพเรือได้ลงนามสัญญาสร้างเรือกับบริษัท ยาร์โรว์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๑๒ โดยมี พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผบ.ทร.ในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามฝ่าย ทร.ไทย แต่เดิมกองทัพเรือตั้งใจจะใช้ชื่อว่า ร.ล.เจ้าพระยา แต่ในระหว่างที่เรือยังสร้างไม่เสร็จ ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๑๕ กองทัพเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเรือเป็นเรือหลวงมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการถวายเทิดพระเกียรติ นับได้ว่าเป็นเรือลำที่ สองที่ได้รับชื่อนี้

          การสร้างเรือได้กระทำตามเทคนิคสมัยใหม่ ไม่มีการวางกระดูกงู โดยในวันที่ ๑๘ พ.ย.๑๔ ได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ มี คุณหญิง ดุษฎีศุภมงคล ภริยาเอกอัคราชฑูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเป็นผู้กระทำพิธี ร.ล.มกุฎราชกุมารได้ขึ้นระวางประจำการในวันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๑๖ โดยมี พล.ร.อ.จิตต์ สังขดุลย์ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามรับมอบ

 

คุณสมบัติทั่วไป

ประเภทเรือ                   - FAST FRIGATE ,FF
วางกระดูกงู                  - ๑๘ พ.ย.๑๔ ต่อที่ Yarrow Shipbuilders สหราชอาณาจักร?
ขึ้นระวางประจำการ        - ๗ พ.ค.๑๖
ระวางขับน้ำ                  - ปกติ ๑,๙๔๘ ตัน เต็มที่ ๒,๐๗๒ ตัน
ยาว                            - ๙๗.๕๖ เมตร
กว้าง                          - ๑๐.๙๗ เมตร
กินน้ำลึก                     - หัวเรือ ๔.๕ เมตร ท้ายเรือ ๒.๘ เมตร
ความเร็ว                     - ความเร็วสูงสุด ๒๕ นอต ความเร็ว มัธยัสถ์ ๑๘ นอต
รัศมีทำการรัศมีทำการ   - ๕,๙๔๐ ไมล์ทะเล ที่ความเร็วมัธยัสถ์

ระบบอาวุธ

ปืน ๔.๕ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก?
ปืนกล ๔๐/๗๐ มม. แท่นคู่ จำนวน ๒ กระบอก
ปืนกล .๕๐ นิ้ว จำนวน ๔ กระบอก?
แท่นยิงจรวดส่องสว่าง จำนวน ๒ แท่น?
แท่นยิง CHAFF MK 135 จำนวน ๒ แท่น
ท่อยิงตอร์ปิโด PMW-49A จำนวน ๒ แท่น
อาวุธปราบเรือดำน้ำ MORTAR จำนวน ๑ แท่น
รางปล่อยระเบิดลึก จำนวน ๑ ราง

 

Free business joomla templates