ข้อมูล ร.ล.รัตนโกสินทร์

ผู้บังคับบัญชา ร.ล. รัตนโกสินทร์

 


นาวาโท นาวี  เหลืองพยุง
ผู้บังคับการ ร.ล. รัตนโกสินทร์

 

ร.ล. รัตนโกสินทร์

คุณสมบัติทั่วไป

ประเภทเรือ               - เรือคอร์เวต
วางกระดูกงู               - ๖ ก.พ. ๒๕๒๗ ต่อที่ สหรัฐอเมริกา
ขึ้นระวางประจำการ     - ๒๖ ก.ย. ๒๕๒๙
ระวางขับน้ำเต็มที่       - ๙๖๐ ตัน
ขนาดความยาว          - ๗๖.๘ เมตร ความกว้าง ๙.๖ เมตร
กินน้ำลึก                  - ๔.๕ เมตร
ความเร็วสูงสุด           - ๒๔ นอต มัธยัสถ์ ๑๘ นอต
รัศมีทำการ               - ๓,๕๖๘ ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์

 

 

ระบบอาวุธ

ปืน 76/62 มม. ๑ กระบอก,
ปืน 40L70 มม. แท่นคู่ ๑ กระบอก,
ปืน 20 มม. ๒ กระบอก,
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ ฮาร์พูน ๒ แท่น (๘ ท่อยิง) ,
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ แบบ อัลบราทรอส ๑ แท่น (๘ ท่อยิง),
ท่อตอร์ปิโด ๒ แท่น (๖ ท่อยิง)

 

Free business joomla templates