Homeร.ล. ปิ่นเกล้า

กล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมสวนสนามทางเรือฯ

                                 พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บังคับหมวดเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ และ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ กล่าวเปิดการประชุม After Action Reviewการซักซ้อมสวนสนามทางเรือนานาชาติ แนะนำตัวผู้บังคับการเรือแต่ละลำ ชี้แจงการปฏิบัติตอบข้อซักถาม และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องพร้อมถ่ายหมู่เป็นที่ระลึก ณ ร.ล.อ่างทอง อ่าวพัทยา จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
                 


ต้อนรับ ทร.ญี่ปุ่นเข้าร่วม มหกรรมทางเรือนานาชาติ (IFR2017)

           เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ ที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง อ.เมือง  จ.ชลบุรี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ       เรือ JS ONAMI จาก ทร.ญี่ปุ่น ที่เข้าร่วม มหกรรมทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review2017) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนโดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐  ณ อ่าวพัทยา จ.ชลบุรี


ผบ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.มกุฎราชกุมาร

                พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง   ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่  ๑  กองเรือยุทธการ  พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยม        ร.ล.มกุฎราชกุมาร  ในการเตรียมความพร้อมของเรือและรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ บำรุงขวัญของกำลังพลประจำเรือ       โดยมี น.ท ณัฐพล  สูงกิจบูลย์ ผู้บังคับการ ร.ล.มกุฎราชกุมาร ให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐


Free business joomla templates