Homeร.ล. คำรณสินธุข้อมูลเรือ

ข้อมูล ร.ล.คำรณสินธุ

คุณสมบัติทั่วไป

ประเภทเรือ            - เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ
วางกระดูกงู            -  ๒๖ มี.ค. ๒๕๓๑ ต่อที่บริษัทอิตัลไทยมารีน ประเทศไทย
ขึ้นระวางประจำการ   -  ๒๙ ก.ค.๒๕๓๕
ระวางขับน้ำปกติ       - ๔๗๕ ตัน
ขนาดความยาว         -  ๖๒ เมตร ความกว้าง ๘.๒๒ เมตร
กินน้ำลึก                 - ๔.๕ เมตร
ความเร็ว                  - สูงสุด ๒๕ นอต มัธยัสถ์ ๑๕ นอต
รัศมีทำการ               -  ๒,๘๕๐ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์

 

ระบบอาวุธ

ปืน 76/62 มม. ๑ กระบอก
ปืนกล 30 มม. แท่นคู่๑กระบอก
ปืนกล .50 นิ้ว ๔กระบอก
ท่อตอร์ปิโด ๒ แท่น(๖ ท่อยิง)
แท่นยิงระเบิดลึก ๒ แท่น,
รางปล่อยระเบิดลึก ๑ ราง

Free business joomla templates