Homeร.ล.มกุฎราชกุมารสนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร

สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร

ใน ๒๘ ม.ค. ๖ ก.พ.๕๗ ออกเรือสนับสนุนการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ ๕

 

Free business joomla templates