Homeร.ล.มกุฎราชกุมารฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี

ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี

ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือฟริเกตที่ ๑ ขั้นการฝึกในทะเล


Free business joomla templates