Homeร.ล.มกุฎราชกุมารตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม

ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยม ร.ล. มกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคนักเรียนนายเรือ


Free business joomla templates