Homeร.ล.รัตนโกสินทร์

 น.ท.นาวี  เหลืองพยุง  ผบ. ร.ล.รัตนโกสินทร์ นำนักกีฬา   ร.ล. รัตนโกสินทร์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล มิรันดาคัพ ครั้งที่ 1
เพื่อเตรียมทีมฟุตบอล CVT-441 สู่ KAKADU CUP ในการฝึก Kakadu 18


Free business joomla templates