Homeร.ล.รัตนโกสินทร์พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ร.ล. รัตนโกสินทร์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ร.ล. รัตนโกสินทร์

         ร.ล. รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือ โดย นาวาโท ปัญญา  ชัตไพบูลย์  ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือให้กับ
นาวาโท ชำนาญ  จันทร์สุวรรณ์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส.


Free business joomla templates