Homeร.ล.รัตนโกสินทร์พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือ

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือ

      ร.ล. รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือ โดย นาวาโท ชำนาญ จันทร์สุวรรณ ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือให้กับ
นาวาโท บรรจง เนตรวงค์  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดล

 

Free business joomla templates