Homeร.ล.รัตนโกสินทร์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  ร.ล. รัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีของกำลังพล โดยมีการแข่งขันฟุตซอล และกีฬาทหารเรือ


Free business joomla templates