Homeร.ล.รัตนโกสินทร์พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการประจำเรือ

พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการประจำเรือ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ นาวาโท บรรจง เนตรวงค์ ผบ.ร.ล. รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดล


Free business joomla templates