Homeร.ล.รัตนโกสินทร์ตรวจความก้าวหน้า

ตรวจความก้าวหน้า

      นาวาโท นาวี  เหลืองพยุง  ผบ.ร.ล. รัตนโกสินทร์  ตรวจความก้าวหน้าในการซ่อมทำ  ร.ล. รัตนโกสินทร์  ณ อู่ราชนาวีมหิดล
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Free business joomla templates