Homeร.ล.ปิ่นเกล้าพิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน

พิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน

          เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ น.ท.เจริญ รัตนหิรัญ ผบ.ร.ล. ปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้นบน ร.ล. ปิ่นเกล้า พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป


Free business joomla templates