Homeร.ล.ปิ่นเกล้าปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน มิ.ย.๕๘

ปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน มิ.ย.๕๘

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ร.ล. ปิ่นเกล้า ได้เดินทางมายังบริเวณหาดหัวหิน หน้าพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ เพื่อปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล และในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผบ.หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ณ ร.ล. ปิ่นเกล้า


พัฒนาศาลเสด็จเตี่ย ปากน้ำปราณบุรี
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำลังพล ร.ล. ปิ่นเกล้า ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และถวายสักการะเสด็จเตี่ยเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมทั้งร้องเพลงถวาย ๓ เพลง


เดินพาเหรดการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน
ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำลังพล ร.ล. ปิ่นเกล้า เข้าร่วมขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นตัวแทนในการเชิญธงชาติ และธงสัญญาลักษณ์


บริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำลังพล ร.ล. ปิ่นเกล้า เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์


Free business joomla templates