Homeร.ล.ปิ่นเกล้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน มรก.ไกลกังวล

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน มรก.ไกลกังวล

ในวันที่ ๑๖ และ  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ร.ล. ปิ่นเกล้า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย


Free business joomla templates