Homeร.ล.ปิ่นเกล้ายิงสลุตให้แก่ ผบ.ทร. ในพิธีเยี่ยมอำลาหน่วย

ยิงสลุตให้แก่ ผบ.ทร. ในพิธีเยี่ยมอำลาหน่วย

ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ร.ล. ปิ่นเกล้า ทำหน้าที่เป็นเรือยิงสลุต ในพิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ของ ผบ.ทร. โดยยิงสลุตให้แก่ ผบ.ทร. จำนวน ๑๙ นัด


Free business joomla templates