Homeร.ล.ปิ่นเกล้าทัศนศึกษา น้ำตกป่าละอู‏

ทัศนศึกษา น้ำตกป่าละอู‏

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำลังพล ร.ล. ปิ่นเกล้า ร่วมทัศนศึกษา น้ำตกป่าละอู  กับกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล เพื่อเป็นการพักผ่อนและเพิ่มพูนความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


Free business joomla templates