Homeร.ล.ปิ่นเกล้าออกปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน มิ.ย.๕๙

ออกปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน มิ.ย.๕๙

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ร.ล. ปิ่นเกล้า ออกปฏิบัติราชการ หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Free business joomla templates