Homeร.ล.ปิ่นเกล้าออกปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน ส.ค.๕๙

ออกปฏิบัติราชการ มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน ส.ค.๕๙

     ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ร.ล. ปิ่นเกล้า ออกปฏิบัติราชการ หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี
พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล


Free business joomla templates