Homeร.ล.ปิ่นเกล้าผบ กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ปิ่นเกล้า

ผบ กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ปิ่นเกล้า

          พลเรือตรี บรรพต  เนตรกระจ่าง  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการ
     กองเรือฟริเกตที่ ๑  ตรวจเยี่ยมเรือ  ร.ล. ปิ่นเกล้า เพื่อบำรุงขวัญกำลังพล รวมทั้งรับทราบการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ
    โดยมี  นาวาโท นาวี  นามสง่า  ผบ.ร.ล. ปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

Free business joomla templates