Homeร.ล.คำรณสินธุเข้าร่วมมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ IFR 2017

เข้าร่วมมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ IFR 2017

ร.ล. คำรณสินธุ เข้าร่วมมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ International     Fleet Review 2017 ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พ.ย.๖๐ ณ อ่าวพัทยา จ.ชลบุรี
Free business joomla templates