Homeร.ล.คำรณสินธุเข้าร่วมการฝึก องค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑

เข้าร่วมการฝึก องค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑

ร.ล. คำรณสินธุ เข้าร่วมในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ โดยมีการอบรมในห้องเรียน การฝึกยิงอาวุธประจำกาย   ณ สนามยิง นสร. รวมถึง ออกเรือฝึกยิงอาวุธประจำเรือและการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ  บริเวณพื้นที่อ่าวไทย ระหว่าง เดือน ๒๘ พ.ย. - ธ.ค.๖๐

              

           

           

Free business joomla templates