Homeร.ล.ล่องลมรับ นทน.ป.บัณฑิต ร่วมฝึกปฏิบัติงาน

รับ นทน.ป.บัณฑิต ร่วมฝึกปฏิบัติงาน

ใน ๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ร.ล. ล่องลม รับ นทน.ป.บัณฑิต พรรคนาวิน จำนวน ๙ นาย ร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ  ร.ล. ล่องลม ในการออก ลว.ร่วม ทร. ทร.มซ.


Free business joomla templates