Homeร.ล.ล่องลมตรวจเยี่ยมเรือประมง

ตรวจเยี่ยมเรือประมง

ใน ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙๕๐ ๑๑๐๐ ตรวจเยี่ยม เรือประมงไทย ชื่อ ถนอมศักดิ์ชัยนาวี  เป็นเรือประเภทลากอวน ตัวเรือสีน้ำเงิน เก๋งสีขาว มีลูกเรือ ๒๔ คน เป็นสัญชาติไทย ๗ คน พม่า ๒๐ คน ลาว ๒ คน

 


ผลการตรวจค้น เรือประมงไทยไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทำการ ปฏิบัติการจิตวิทยา และให้การช่วยเหลือด้านการพยาบาล เรียบร้อย

Free business joomla templates