Homeร.ล.ล่องลมให้การรับรอง คุณพลอยไพลิน มหิดล เจนเซน

ให้การรับรอง คุณพลอยไพลิน มหิดล เจนเซน

คุณพลอยไพลิน มหิดล เจนเซน เดินทางมายัง ร.ล. ล่องลม ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อลงเรือไปยังบริเวณพิธี ณ แปลงปะการังเทียม หน้าหาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี นาวาตรี เฉลิมรัฐ อยู่ดี ผบ.ร.ล. ล่องลม ให้การรับรอง ในพิธีปล่อยประติมากรรมเต่าในโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล  ฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล  จังหวัดพังงา   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 


VDO

 

 

Free business joomla templates