Homeร.ล.ล่องลมทำบุญและถวายสังฆทาน และพัฒนาทำความสะอาด

ทำบุญและถวายสังฆทาน และพัฒนาทำความสะอาด

    นาวาตรี เฉลิมรัฐ อยู่ดี ผบ.ร.ล. ล่องลม พร้อมด้วยกำลังพล ร.ล. ล่องลม  ร่วมกันทำบุญและถวายสังฆทาน และในโอกาสนี้
ได้ร่วมกับกำลังพล ร.ล. ล่องลม  พัฒนาทำความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณ วัดลำปี   อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา เมื่อ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates