ลว.ร่วม ทร. - ทร.อินเดีย

ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทำการลาดตระเวณร่วม กับ ทร.อินเดีย