ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

   
   รับ หน้าที่ ผบ.มรก.ฯ

 

                         
พิธีบวงสรวง ตรวจพื้นที่ บก.มรก.ฯ ตรวจป้อมใต้ ตรวจป้อมเหนือ ตรวจ เรือใน มรก.ฯ

 

                             
        แผนยิงสลุต         แผนสกัดกั้น          แผนส่องสว่าง         แผนเผชิญเหตุ  

 

 

 

Free business joomla templates