Homeร.ล.ตาปีพิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน

พิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวน

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นาวาโท สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง ผบ.ร.ล. ตาปี เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น บน ร.ล. ตาปี

 

Free business joomla templates