Homeร.ล.ตาปีพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน

พิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน

        นาวาโท ธนกฤต แหยมแสง  ผบ.ร.ล. ตาปี ทำพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ร.ล. ตาปี


Free business joomla templates