Homeข่าวทั่วไปเสธ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล. คีรีรัฐ

เสธ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล. คีรีรัฐ

   นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล. คีรีรัฐ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ   โดยมี  นาวาโท กงกฤช พลยิ่ง  ผบ.ร.ล. คีรีรัฐ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates