Homeข่าวทั่วไปเสธ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล. มกุฎราชกุมาร

เสธ.กฟก.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ล. มกุฎราชกุมาร

        นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม
  ร.ล. มกุฎราชกุมาร เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ  รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ   โดยมี  นาวาโท ณัฐพล สูงกิจบูลย์  
  ผบ.ร.ล. มกุฎราชกุมาร  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates