Homeข่าวทั่วไปพิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑   เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกองร้อย
กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


Free business joomla templates