Homeข่าวทั่วไปพิธีประดับยศ

พิธีประดับยศ

    พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนสังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกองร้อย กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates