Homeข่าวทั่วไปกิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

          ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ จัดให้มีกายบริหารราชนาวี โดยกำลังพลในหมู่เรือฝึก
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้ออกกำลังกายร่วมกันและเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำสัปดาห์


Free business joomla templates