Homeข่าวทั่วไปกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล

กิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล

      พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลเรือโท ปัญญา  เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในการนี้มีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรม ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates