Homeข่าวทั่วไปพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารเพล

พิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารเพล

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และ
ข้าราชการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารเพล เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถาน กองเรือยุทธการ
และแถว ฟังสารของ ผู้บัญชาการทหารเรือ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทำบุญตักบาตร

ถวายภัตราหารเพล

ฟังสารของผู้บัญชาการทหารเรือ

Free business joomla templates