Homeข่าวทั่วไปพิธีวางมาลา

พิธีวางมาลา

  นาวาเอก สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ร่วมใน
พิธีวางมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


Free business joomla templates