Homeข่าวทั่วไปพิธีประดับยศ

พิธีประดับยศ

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และนายทหารประทวน สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกองร้อย กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates