Homeข่าวทั่วไปพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่

พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  ร่วมในพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่  เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้มีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ และอำเภอสัตหีบ   ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้   ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

Free business joomla templates