Homeข่าวทั่วไปการฝึกยิงอาวุธประจำกาย

การฝึกยิงอาวุธประจำกาย

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ   ประจำปี งป.๖๐   ณ สนามฝึกยิงอาวุธ กองการฝึก
กองเรือยุทธการ ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates