Homeข่าวทั่วไปทำบุญวันสถาปนาหน่วยกองเรือยุทธการ

ทำบุญวันสถาปนาหน่วยกองเรือยุทธการ

      พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ  เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาหน่วยกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๓ ปี  ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ
โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


Free business joomla templates