Homeข่าวทั่วไปให้โอวาทแก่กำลังพลสวนสนาม

ให้โอวาทแก่กำลังพลสวนสนาม

     พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่กำลังพลของกองเรือฟริเกตที่ ๑
ที่เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยในส่วนของ กองทัพเรือ  ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมี
นาวาโท กงกฤช พลยิ่ง ผบ.ร.ล. คีรีรัฐ ทำหน้าที่ ผู้บังคับกองพันสวนสนามที่ ๒  ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐


Free business joomla templates