Homeข่าวทั่วไปร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC)การฝึกผสม AUSTHAI 2017

ร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC)การฝึกผสม AUSTHAI 2017

นาวาเอก สุรศักดิ์  ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะฯ  เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น ( IPC ) การฝึกผสม  AUSTHAI 2017  ณ  เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย  ซึ่งทางฝาย  กองทัพเรือออสเตรเลีย มี CAPT Darren Grogan , Director Maritime Operation เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีความมุ่งหมายในการฝึก เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธี หลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่จะเข้าร่วมการฝึกตามแผน ประกอบด้วย ร.ล. สุโขทัย ร.ล. คีรีรัฐ โดย ร.ล.มกุราชกุมาร เป็นเรือสำรอง 


 

Free business joomla templates