Homeข่าวทั่วไปพิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ

          พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ปลดทหารกองประจำการ
     
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ผลัด ๔/๕๗ และ ๒/๕๙  ณ ห้องพิธีการ  กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ 
     อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

Free business joomla templates