Homeข่าวทั่วไประบบเป้าลวงอาวุธปล่อย

ระบบเป้าลวงอาวุธปล่อย

     กองทัพเรือ อนุมัติให้บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัท LACROIX ประเทศฝรั่งเศส เข้ามาบรรยายผลิตภัณฑ์ “ระบบเป้าลวงอาวุธปล่อยที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑
เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้เชิญ ผู้บังคับการเรือหรือผู้แทน ของเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย

 

  

Free business joomla templates