Homeข่าวทั่วไปร่วมในพิธีทำบุญสถาปนากองเรือตรวจอ่าว

ร่วมในพิธีทำบุญสถาปนากองเรือตรวจอ่าว

   พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมในงานทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ครบรอบปีที่ ๖๔   โดยมี พลเรือตรี พีระ  อดุลยศักดิ์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ อาคารกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


Free business joomla templates