Homeข่าวทั่วไปรับการรายงานตัวจากคณะนายทหารสัญญาบัตร

รับการรายงานตัวจากคณะนายทหารสัญญาบัตร

       พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  รับการรายงานตัวจากคณะนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นยศเรือตรี ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และให้โอวาท แก่คณะนายทหาร ในโอกาสที่มารายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในกองเรือฟริเกตที่ ๑ จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องรับรองกองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


Free business joomla templates