Homeข่าวทั่วไปตรวจเยี่ยมเรือใน กฟก.๑

ตรวจเยี่ยมเรือใน กฟก.๑

     พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหาร
ฝ่ายอำนวยการใน กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กองเรือฟริเกตที่ ๑ ที่ปฏิบัติราชการใน ทัพเรือภาค ๒ และ ทัพเรือภาค ๓   ประกอบด้วย   ร.ล. คำรณสินธุ   และ ร.ล. ล่องลม ตามลำดับ   เพื่อเป็นขวัญ  และกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ยังพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข โดยมี
ผบ.ร.ล.
คำรณสินธุ และ ผบ.ร.ล. ล่องลม ให้การต้อนรับ  ณ พื้นที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒  อ.เมือง จว.สงขลา
และพื้นที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค ๓  อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


 

Free business joomla templates